Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Ν. Μυρίδης)