Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Φ. Ιωαννίδης)