Διαβιβαστικό Κοσμητείας προς 7μελή / Αξιολογητές (εκλογή Δ. Νικολακάκη)