Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για την τελική κρίση (Χρήστος Τσιρώνης)