Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Ιωάννης Μπάκας - Ηλίας Ζιάγκος)