Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Αικ. Τσαλαμπούνη)