Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (π. Β. Γεωργόπουλος)