Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (π. Ν. Σκρέττας)