Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση και τελική κρίση (Δ. Βαλαής)