Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (π. Ι. Σκιαδαρέσης)