Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (π. Κ. Καραϊσαρίδης)