Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Τ. Τσομπάνης)