Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (π. Χ. Νάσσης)