Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Β. Μητροπούλου)