Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Ελ. Οικονόμου)