Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Άννα Κόλτσιου)