Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Στ. Τσομπανίδης)