Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για κρίση (Β. Κουκουσάς)