Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για κρίση (Π. Σκαλτσής)