Ορισμός 7μελούς και πρόσκληση για τελική κρίση (Π. Υφαντής)