Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ξ. ΓΙΑΓΚΟΥ