ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΛΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.