Ανακοίνωση από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής - 12 Δεκεμβρίου 2018