Ανακοίνωση από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Καθηγητή κ. Θεόδωρο Γιάγκου