Ανακοίνωση από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Καθηγητή κ. Θεόδωρο Γιάγκου