Ανακοίνωση για τις καταστροφές στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ