Επικοινωνία

Θεολογική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

 
Γραμματέας Κοσμητείας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Ζαχαρένια Συμεωνίδου
τηλ. 2310996698
email: info@theosch.auth.gr